ΓΥΡΕΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ


№260 Γυρεοσυλλέκτης Εισόδου μεταλλικη   1.50 €
Μ/Π 170/170 mm, ø5 mm, ℮110 γ

№261 Γυρεοσυλλέκτης Εισόδου πλαστικη   0.80 €
Μ/Π 175/170 mm, ø4,8 mm, ℮65 γ

№262 Γυρεοσυλλέκτης Εισόδου μεταλλικη   2.80 €
Μ/Π 340/170 mm, ø5 mm, ℮220 γ

№263 Γυρεοσυλλέκτης Εισόδου μεταλλικη   2.80 €
Μ/Π 170/340 mm, ø5 mm, ℮220 γ

№264 Γυρεοσυλλέκτης Εισόδου αλουμίνιο   2.80 €
Μ/Π 340/270 mm, ø4,8 mm, ℮90 γ

№265 Γυρεοσυλλέκτης Εισόδου μεταλλικη   2.80 €
Μ/Π 405/145 mm, ø5 mm, ℮190 γ

№271 Μπάντα για Γυρεοσυλλέκτης 5 τρύπες   0.45 €
Μ/Π 350 mm/44 mm, ℮23 γ

№273 Μπάντα για Γυρεοσυλλέκτης 10 τρύπες   1.20 €
Μ/Π 240/90 mm, ℮50 γ