ΓΥΡΕΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

Γυρεοσυλλέκτης Εισόδου μεταλλικη 170/170 mm
№260 Γυρεοσυλλέκτης Εισόδου μεταλλικη   2.40 €
Μ/Π 170/170 mm, ø5 mm, ℮110 γ
Γυρεοσυλλέκτης Εισόδου πλαστικη 170/170 mm
№261 Γυρεοσυλλέκτης Εισόδου πλαστικη   1.40 €
Μ/Π 170/170 mm, ø- mm, ℮-- γ
Γυρεοσυλλέκτης Εισόδου μεταλλικη 340/170 mm
№262 Γυρεοσυλλέκτης Εισόδου μεταλλικη   4.00 €
Μ/Π 340/170 mm, ø5 mm, ℮220 γ
Γυρεοσυλλέκτης Εισόδου μεταλλικη 170/340 mm
№263 Γυρεοσυλλέκτης Εισόδου μεταλλικη   4.00 €
Μ/Π 170/340 mm, ø5 mm, ℮220 γ
Γυρεοσυλλέκτης Εισόδου αλουμίνιο 340/270 mm
№264 Γυρεοσυλλέκτης Εισόδου αλουμίνιο   3.40 €
Μ/Π 340/270 mm, ø4,8 mm, ℮90 γ
Γυρεοσυλλέκτης Εισόδου μεταλλικη 405/145 mm
№265 Γυρεοσυλλέκτης Εισόδου μεταλλικη   3.70 €
Μ/Π 405/145 mm, ø5 mm, ℮190 γ
Μπάντα για Γυρεοσυλλέκτης 5 τρύπες
№271 Μπάντα για Γυρεοσυλλέκτης 5 τρύπες   0.50 €
Μ/Π 350 mm/44 mm, ℮23 γ
Μπάντα για Γυρεοσυλλέκτης 10 τρύπες
№273 Μπάντα για Γυρεοσυλλέκτης 10 τρύπες   1.40 €
Μ/Π 240/90 mm, ℮50 γ
Γυρεοσυλλέκτης εξωτερικός
№275 Γυρεοσυλλέκτης εξωτερικός   10.00 €
Μ/Π/Υ 255/200/160 mm, ℮530 γ