Δρομεις μεταλλων για κυψελες

№290 Δρομεις μεταλλων για 12-πλαισια κυψέλες (50 τεμ.)   2.90 €
Μ/Π/Υ 445/8/23 mm, ℮1,2 κιλό
№291 Δρομεις μεταλλων για 10-πλαισια κυψέλες (50 τεμ.)   2.90 €
Μ/Π/Υ 370/8/23 mm, ℮1 κιλό


№293 Λαμα οδηγού πλαισιων 12 πλαισια   0.40 €
Μ/Π 445/30 mm, ℮40 g

№294 Λαμα οδηγού πλαισιων 11 πλαισια   0.40 €
Μ/Π 445/30 mm, ℮40 g

№295 Λαμα οδηγού πλαισιων 10 πλαισια   0.40 €
Μ/Π 370/30 mm, ℮35 g

№296 Λαμα οδηγού πλαισιων - πλαστικη   0.40 €
Μ/Π 373/7 mm, ℮15 g