Δρομεις μεταλλων για κυψελες

Δρομεις μεταλλων για κυψέλες
№290 Δρομεις μεταλλων για 12-πλαισια κυψέλες (50 τεμ.)   4.30 €
Μ/Π/Υ 445/8/23 mm, ℮1,2 κιλό
№291 Δρομεις μεταλλων για 10-πλαισια κυψέλες (50 τεμ.)   4.30 €
Μ/Π/Υ 370/8/23 mm, ℮1 κιλό

Λαμα οδηγού πλαισιων 12 πλαισια
№293 Λαμα οδηγού πλαισιων 12 πλαισια   0.45 €
Μ/Π 445/30 mm, ℮40 g
Λαμα οδηγού πλαισιων 11 πλαισια
№294 Λαμα οδηγού πλαισιων 11 πλαισια   0.45 €
Μ/Π 445/30 mm, ℮40 g
Λαμα οδηγού πλαισιων 10 πλαισια
№295 Λαμα οδηγού πλαισιων 10 πλαισια   0.45 €
Μ/Π 370/30 mm, ℮35 g
Λαμα οδηγού πλαισιων πλαστικη
№296 Λαμα οδηγού πλαισιων - πλαστικη   0.45 €
Μ/Π 373/7 mm, ℮15 g