ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ, Διαχωριστικο πλαισιο

Βαλβιδες Διαφυγης 6 εξοδους
№250 Βαλβιδες Διαφυγης - 6 εξοδους   0.90 €
ø170 mm, ℮35 γ
Βαλβιδες Διαφυγης 3 εξοδους
№252 Βαλβιδες Διαφυγης - 3 εξοδους   0.70 €
μηκος 150 mm, ℮20 γ
Διαχωριστικο πλαισιο DB
№258 Διαχωριστικο πλαισιο DB   N/A
Μ/Π/Υ 470/308/23 mm, ℮530 γ
Διαχωριστικο πλαισιο LR
№259 Διαχωριστικο πλαισιο LR   1.90 €
Μ/Π/Υ 470/235/23 mm, ℮470 γ