НОЖ ЗА РАЗПЕЧАТВАНЕ

Служи за изрязване (разпечатване) на капачките на запечатаните килийки с мед.
№421 Нож за разпечатване на пити   9.00 лв.
Д/Ш 395/35 мм, ℮145 г

№423 Нож за разпечатване - назъбен, модел 1   14.00 лв.
Д/Ш 390/33 мм, ℮140 г

№424 Нож за разпечатване - назъбен, модел 2   9.00 лв.
Д/Ш 395/35 мм, ℮145 г

№425 Нож за разпечатване - назъбен, модел 3   14.00 лв.
Д/Ш 470/35 мм, ℮190 г