НОЖ ЗА РАЗПЕЧАТВАНЕ

Служи за изрязване (разпечатване) на капачките на запечатаните килийки с мед.
Нож за разпечатване на пчелни пити гладък
№421 Нож за разпечатване на пити   12.00 лв.
Д/Ш 395/35 мм, ℮145 г

Нож за разпечатване на пчелни пити назъбен
№423 Нож за разпечатване - назъбен   15.00 лв.
Д/Ш 390/33 мм, ℮140 г

Нож за разпечатване на пчелни пити назъбен
№424 Нож за разпечатване - назъбен   12.00 лв.
Д/Ш 395/35 мм, ℮145 г

Нож за разпечатване на пчелни пити назъбен
№425 Нож за разпечатване - назъбен   16.00 лв.
Д/Ш 470/35 мм, ℮190 г