ВАЛЯЦИ ЗА РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ПИТИ

Валякът служи за разпечатване на пити, а също и за разрушаване на търтиевото пило. Бодлите им съвпадат със стъпката на килийките.
Валяк за разпечатване 100 мм
№430 Валяк за разпечатване 100 мм   7.00 лв.
Д/Ш 240/100 мм, ø60 мм, ℮170 г
Валяк за разпечатване 115 мм
№431 Валяк за разпечатване 115 мм   8.00 лв.
Д/Ш 245/115 мм, ø47 мм, ℮160 г
Валяк за разпечатване 65 мм
№432 Валяк за разпечатване 65 мм   7.00 лв.
Д/Ш 305/65 мм, ø47 мм, ℮140 г
Валяк за разпечатване 30 мм
№433 Валяк за разпечатване 30 мм   5.00 лв.
Д/Ш 220/30 мм, ø47 мм, ℮70 г