ВИЛИЦИ ЗА РАЗПЕЧАТВАНЕ

Вилиците служат за ръчно разпечатване на пчелните пити преди центрофугирането им.
Вилица за разпечатване с неръждаеми игли
№400 Вилица с неръждаеми игли   5.50 лв.
Д/Ш 190/60 мм, ℮40 г
Пчеларска вилица за разпечатване
№401 Вилица за разпечатване   5.80 лв.
Д/Ш 205/70 мм, тегло 80 г
Вилица за разпечатване с неръждаеми игли
№404 Вилица с неръждаеми игли   8.50 лв.
Д/Ш 205/70 мм, тегло 80 г
Вилица за разпечатване с неръждаеми игли широка
№405 Вилица с неръжд. игли - широка   7.00 лв.
Д/Ш 190/90 мм, ℮82 г
Вилица за разпечатване с профилирани неръждаеми игли
№406 Вилица с профилирани неръжд. игли   7.00 лв.
Д/Ш 210/70 мм, ℮46 г
Вилица за разпечатване с неръждаеми зъби
№407 Вилица с неръждаеми зъби   6.00 лв.
Д/Ш 200/70 мм, ℮75 г
Обратна вилица  с неръждаеми зъби
№410 Обратна вилица с неръждаеми зъби   14.00 лв.
Д/Ш 210/75 мм, ℮100 г
Обратна вилица с неръждаеми игли
№412 Обратна вилица с неръждаеми игли   15.00 лв.
Д/Ш 225/70 мм, ℮150 г