ЩИПКА И СТОЙКА ЗА РАМКИ, РАБОТНО САНДЪЧЕ

Щипката служи за изваждане и пренасяне на рамките от кошера. Стойката се закача на кошера и на нея може да сложите няколко от извадените рамки.

№180 Щипка за рамки - модел 1   9.00 лв.
Д/В 140/90 мм, ℮285 г

№181 Щипка за рамки - модел 2   10.00 лв.
Д/В 125/120 мм, ℮240 г

№184 Гребен за подреждане на 10 рамки   7.00 лв.
Д/Ш/В 410/21/92 мм, ℮65 г

№185 Гребен за подреждане на 9 рамки   7.00 лв.
Д/Ш/В 345/21/92 мм, ℮58 г

№187 Стойка за рамки   8.00 лв.
Д/Ш 460/205 мм, ø8 мм, ℮400 г

№189 Работно сандъче   25.00 лв.
Д/Ш/В 655/180/380 мм, ℮3.170 кг