ЩИПКА И СТОЙКА ЗА РАМКИ, РАБОТНО САНДЪЧЕ

Щипката служи за изваждане и пренасяне на рамките от кошера. Стойката се закача на кошера и на нея може да сложите няколко от извадените рамки.
Щипка за рамки
№180 Щипка за рамки   11.00 лв.
Д/В 140/90 мм, ℮285 г
Щипка за рамки с дървени дръжки
№181 Щипка за рамки   N/A
Д/В 125/120 мм, ℮240 г
Щипка за рамки с дръжки
№182 Щипка за рамки   11.00 лв.
Д/В 125/110 мм, ℮120 г
Щипка за рамки с дръжки
№183 Щипка за рамки   18.00 лв.
Д/В 130/120 мм, ℮290 г
Гребен за подреждане на 10 рамки
№184 Гребен за подреждане на 10 рамки   7.00 лв.
Д/Ш/В 410/21/92 мм, ℮65 г
Гребен за подреждане на 9 рамки
№185 Гребен за подреждане на 9 рамки   7.00 лв.
Д/Ш/В 345/21/92 мм, ℮58 г
Стойка за пчелни рамки
№187 Стойка за рамки   8.00 лв.
Д/Ш 460/205 мм, ø8 мм, ℮400 г
Пчеларски работно сандъче за инструменти
№189 Работно сандъче   30.00 лв.
Д/Ш/В 655/180/380 мм, ℮3.170 кг