РАМКОПОВДИГАЧИ

Рамкоповдигача служи за повдигане и отлепване на рамките и магазините, а с извитата част се почиства (остъргва) кошера от клея и восъчните надграждания.

№160 Рамкоповдигач   2.50 лв.
Д/Ш 190/20 мм, тегло 90 г

№161 Рамкоповдигач   4.00 лв.
Д/Ш 195/26 мм, тегло 94 г

№163 Рамкоповдигач - J   4.00 лв.
Д/Ш 200/30 мм, тегло 120 г

№165 Рамкоповдигач - J, голям   7.00 лв.
Д/Ш 255/40 мм, тегло 150 г

№166 Рамкоповдигач - широк   5.00 лв.
Д/Ш 200/45 мм, тегло 115 г

№168 Рамкоповдигач Г - червен   7.00 лв.
Д/Ш 235/40 мм, тегло 130 г

№170 Рамкоповдигач Г&J   8.00 лв.
Д/Ш 255/35 мм, тегло 165 г

№171 Рамкоповдигач   10.00 лв.
Д/Ш 245/55 мм, тегло 143 г

№172 Рамкоповдигач Г   8.00 лв.
Д/Ш 255/40 мм, тегло 157 г

№173 Рамкоповдигач Г   8.00 лв.
Д/Ш 215/35 мм, тегло 141 г

№174 Рамкоповдигач Г - INOX   16.00 лв.
Д/Ш 210/35 мм, тегло 165 г