РАМКОПОВДИГАЧИ

Рамкоповдигача служи за повдигане и отлепване на рамките и магазините, а с извитата част се почиства (остъргва) кошера от клея и восъчните надграждания.
Рамкоповдигач обикновен
№160 Рамкоповдигач   4.50 лв.
Д/Ш 190/20 мм, ℮90 г
Рамкоповдигач
№161 Рамкоповдигач   8.00 лв.
Д/Ш 195/26 мм, ℮94 г
Рамкоповдигач J голям
№165 Рамкоповдигач J   7.00 лв.
Д/Ш 265/45 мм, ℮140 г
Рамкоповдигач широк
№166 Рамкоповдигач - широк   8.00 лв.
Д/Ш 200/45 мм, ℮115 г
Рамкоповдигач Г червен
№168 Рамкоповдигач Г - червен   7.00 лв.
Д/Ш 235/40 мм, ℮130 г
Рамкоповдигач Г&J
№170 Рамкоповдигач Г&J   12.00 лв.
Д/Ш 255/35 мм, ℮165 г
Рамкоповдигач
№171 Рамкоповдигач   10.00 лв.
Д/Ш 245/55 мм, ℮143 г
Рамкоповдигач Г
№172 Рамкоповдигач Г   10.00 лв.
Д/Ш 260/40 мм, ℮185 г
Рамкоповдигач Г
№173 Рамкоповдигач Г   9.00 лв.
Д/Ш 215/35 мм, ℮141 г
Рамкоповдигач
№174 Рамкоповдигач   9.00 лв.
Д/Ш 250/60 мм, ℮160 г