ВАДЕНЕ НА ПЕРГА И ПЧЕЛНО МЛЕЧИЦЕ

Уреда за вадене на перга се вкарва се в пчелната килийка, пергата остава вътре и после с буталото се избутва навън.
Уред за вадене на пчелен прашец
№580 Уред за вадене на пчелен прашец (перга)   8.00 лв.
INOX, дължина 80 мм, ℮22 г
Уред за вадене на пчелна перга
№581 Уред за вадене на пчелен прашец (перга)   10.00 лв.
INOX, дължина 100 мм, ℮15 г
Шпатулка за вадене на пчелно млечице
№582 Шпатулка за вадене на пчелно млечице   2.00 лв.
пластмасова, Д/Ш 146/10 мм, ℮3 г
Дървена шпатулка за вадене на пчелно млечице
№583 Шпатулка за вадене на пчелно млечице   1.00 лв.
дървена, Д/Ш 152/12 мм, ℮2 г
Уред за вадене на пчелно млечице inox
№585 Уред за вадене на пчелно млечице   14.00 лв.
INOX, Д 145 мм, ℮45 г