ПРЕНОСНО САНДЪЧЕ ЗА ОТВОДКИ

Използват се за транспорт на отводки или уловени рояци. С монтирана дръжка може да пренасянете питите при ваденето на меда.

№700 Сандъче за отводки 4-рамково   7.50 лв.
Д/Ш/В 495/167/348 мм, ℮3.3 кг

№702 Сандъче от картон, 4-рамково   3.60 лв.
Д/Ш/В 480/215/355 мм, ℮585 г

№710 Преносно сандъче 6-рамково   24.00 лв.
Д/Ш/В 495/248/380 мм, ℮3.2 кг

№712 Преносно сандъче 6-рамково OSB   26.00 лв.
Д/Ш/В 495/248/390 мм, ℮3.5 кг

№718 Оплодно сандъче   26.00 лв.
Д/Ш/В 370/280/210 мм, ℮3.8 кг

№720 Тръвен кошер   23.00 лв.
вис. 60 мм, ø34 мм, ℮450 г