ПРЕНОСНО САНДЪЧЕ ЗА ОТВОДКИ

Използват се за транспорт на отводки или уловени рояци. С монтирана дръжка може да пренасянете питите при ваденето на меда.
Сандъче за отводки
№700 Сандъче за отводки 4-рамково   10.00 лв.
Д/Ш/В 495/167/348 мм, ℮3.3 кг
Преносно сандъче 6-рамково
№710 Преносно сандъче 6-рамково   35.00 лв.
Д/Ш/В 495/248/390 мм, ℮3.5 кг
Оплодно сандъче
№718 Оплодно сандъче   28.00 лв.
Д/Ш/В 370/280/210 мм, ℮3.8 кг