ΠΑΓΙΔΑ για ΣΦΗΚΕΣ

Κατά σφήκες στο μελισσοκομείο
Παγίδα για σφήκες
№993 Παγίδα για σφήκες - 1.10 €
Υ 65 mm, ø87 mm, ℮42 γ