ВАРОТОМ

Профилактика и лечение на вароатозата по пчелите
Варотом


Регистриран ВМП - може да се закупи само от ветеринарни аптеки !
1 лента съдържа: 80 мг. Тау-флувалинат
1 пакет Варотом съдържа 10 бр. ленти (за 5 пчелни семейства)

Начин на употреба :
Една лента Варотом се поставя между питите на пчелния кошер на всеки 5 рамки. В пчелен кошер с 10 рамки, една лента трябва да се постави между 3 и 4 рамка, а другата между 7 и 8 рамка. За по-малки кошери една лента трябва да се постави между две рамки приблизително до центъра на пилото. Лечението се осъществява рано напролет 30 дни преди медосбор (март) и в края на юли и началото на август, след края на медосбора (след сваляна на магазините и корпусите от кошера).
Лентите престояват в кошера от 20 до 25 дни. Лечението може да се осъществи и през зимата, но външната температура не трябва да е по-ниска от 10°С. Лентите не трябва да бъдат държани в кошера по-дълго от препоръчания период, поради вероятност от появата на резистентност. Да не се използва по време на събиране на стоков мед !

Производител „Евротом” ООД, Р. Сърбия