СТАРТОВИТ

Стимулатор за пчелни семейства
Стартовит стимулатор за пчелни семейства
Стартовит 25 г - 7.00 лв.
Подобрява здравето и повишава продуктивността на пчелните семейства. Стартовит съдържа в оптимизирано съотношение микроелемента кобалт, натриев хлорид и фосфор. Кобалт– чрез допълнително минерално подхранване се увеличава яйцеснасянето на пчелната майка – до 19% повече пило, увеличава се количеството на пчелите до 30% и се активизират жизнените им функции. Фосфор – необходим е за бързо растящите личинки при интенсивно хранене на пилото. Фосфор участва в обмяната на въглехидратите в пчелите и подобрява репродуктивната способност на пчелната майка.
Натриеви и хлорни йони поддържат осмотичното налягане в организма на пчелите, с което стабилизират поддържането на биохимичните процеси и физиологичните функции. Стартовит се използва през целия активен сезон:
През пролетта: При слаби и средни по сила семейства за преодоляването на променливите условия и ускоряване развитието им до първата пчелна паша. През първата половина на лятото: При силно развити пчелни семейства за създаване на отводки . През втората половина на лятото: За поддържане яйцеснасянето на майката и силата на пчелните семейства.

Startovit – granulae
Стартовит стимулира яйцеснасянето на пчелната майка и работоспособността на пчелите. Като хранителна добавка, той може да се използва през пролетта преди първата пчелна паша, през лятото за създаване на отводки и през ранната есен за поддържане яйцеснасянето и силата на пчелните семейства. След прилагане на Стартовит през пролетта, се увеличава пилото и по естествен път силата на пчелното семейство и количеството на получения мед. През летния активен сезон Стартовит може да се използва за предизвикване на роево състояние, чрез насочено избиране на пчелни семейства, от които пчеларят желае да получи рояци. Стартовит може да се приложи и през есента, като стимулиращо средство за повече пчели и възможност за успешно презимуване.

Начин на употреба :
При средни по сила пчелни семейства да се прилага схемата на петкратно хранене през пет дни с еднократна доза – 500ml захарен разтвор и добавка на 0,25g Стартовит за пчелно семейство. При слаби пчелни семейства и отводки да се увеличи кратността на подхранването и да се намали еднократната доза на храната, например: 7 пъти през 5 дни при еднократна доза за едно пчелно семейство 0,350l захарен разтвор и добавка на 1,25g Стартовит за целия период.