НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС, АСКОМАТ ХЕРБ, ИМУНОСТАРТ ХЕРБ

Против нозематоза и аскосфероза (варовито пило) по пчелите
НОЗЕМАТ ХЕРБ
Поддържа нормалната физиологична устойчивост към нозематоза;
Оказва положителен ефект върху чревната микрофлора и епителните клетки на червата на пчелите;
Укрепва имунната система и поддържа общото физиологично състояние на пчелните семейства;
Подкрепя яйценосната дейност на пчелната майка;
Повишава добивите от пчелен мед;
Подпомага развитието на пчелните семейства през пролетта и при подготовката им за зимата;
Способства за поддържане на нормалната зимна смъртност при пчелите.

НОЗЕМАТ ХЕРБ 200 ml - 18.60 лв.
НОЗЕМАТ ХЕРБ 500 ml – 42.00 лв.

НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС
Оказва положителен ефект върху чревната микрофлора и подкрепя устойчивостта към нозематоза;
Укрепва имунната система и поддържа общото физиологично състояние на пчелните семейства;
Подкрепя яйценосната дейност на пчелната майка;
Повишава добивите от пчелен мед;
Подпомага развитието на пчелните семейства през пролетта и при подготовката им за зимата;
Удължава живота на пчелите.

НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС 200 ml - 21.60 лв.
НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС 500 ml – 48.60 лв.

АСКОМАТ ХЕРБ
Създава неблагоприятни условия за растеж на гъбичката Ascosphaera apis и подкрепя устойчивостта на пчелите към аскосфероза (варовито пило);
Укрепва имунната система на пчелите;
Подкрепя общото физиологично състояние на пчелните семейства;
Подпомага почиствателният инстинкт на пчелите;
Подкрепя яйценосната дейност на майката;
Поддържа общото физиологично състояние за справяне при смесена инфекция аскосфероза и нозематоза.

АСКОМАТ ХЕРБ 200 ml - 18.60 лв.
АСКОМАТ ХЕРБ 500 ml – 42.00 лв.

ИМУНОСТАРТ ХЕРБ
Поддържа нормалната физиологична устойчивост към нозематоза;
Укрепва имунната система на пчелите;
Подкрепя общото физиологично състояние на пчелните семейства;
Подпомага яйценосната дейност на майката;
Удължава живота на пчелите.

ИМУНОСТАРТ ХЕРБ 200 ml - 26.40 лв.
ИМУНОСТАРТ ХЕРБ 500 ml – 58.80 лв.