CHECKMITE +

Срещу акара Varroa destructor
Checkmite+ Ленти срещу акара Varroa destructor


Регистриран ВМП - може да се закупи само от ветеринарни аптеки !

Всяка лентичка съдържащи 1.360 g от органофосфорното съединение Кумафос (Coumaphos), който инхибира холинестеразата, като по този начин повлиява нормалното провеждане на импулсите в нервната система на кърлежите и води до тяхната парализа и смърт.

Начин на употреба :
По две ленти за всяко пчелно семейство. Окачват се между две рамки в гнездото с пило.
Coumaphos се разпространява чрез социалните контакти в кошера. Вароатозните кърлежи се излагат на действието на coumaphos с директен и индиректен (хемолимфата) контакт.
Лентите трябва да останат в кошера за 42 дни (6 седмици).
За избягване на ре-инвазия всички колонии в района трябва да се третират едновременно. Най-ефективно е третирането през пролетта преди медосбора или есента след приключването му. Няма карентен срок.

Made in Germany www.bayer.com