ΠΗΡΟΥΝΙ


№400 Πιρουνι- πλαστικη   1.80 €
Μ/Π 190/60 mm, ℮40 γ

№402 Πιρουνι - μεταλλικη   N/A
Μ/Π 195/60 mm, ℮100 γ

№404 Πιρούνι, βελόνες inox   4.50 €
Μ/Π 205/70 mm, ℮80 γ

№405 Πιρούνι - ευρύς, βελόνες inox   4.00 €
Μ/Π 180/90 mm, ℮82 γ

№406 Πιρούνι κυματιστα βελόνες inox   4.00 €
Μ/Π 210/70 mm, ℮46 γ

№407 Πιρούνι, δόντια inox   3.40 €
Μ/Π 200/70 mm, ℮75 γ

№410 Πιρούνι, δόντια inox   8.00 €
Μ/Π 210/75 mm, ℮100 γ

№412 Πιρούνι, βελόνες inox   9.00 €
Μ/Π 225/70 mm, ℮150 γ