ΠΗΡΟΥΝΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

Πιρουνι πλαστικη
№400 Πιρούνι, βελόνες inox   3.00 €
Μ/Π 190/60 mm, ℮40 γ
Πιρουνι
№401 Πιρουνι   3.00 €
Μ/Π 205/70 mm, ℮80 γ
Πιρούνι, βελόνες inox
№404 Πιρούνι, βελόνες inox   4.80 €
Μ/Π 205/70 mm, ℮80 γ
Πιρούνι ευρύς, βελόνες inox
№405 Πιρούνι - ευρύς, βελόνες inox   4.00 €
Μ/Π 190/90 mm, ℮82 γ
Πιρούνι κυματιστα βελόνες inox
№406 Πιρούνι κυματιστα βελόνες inox   4.00 €
Μ/Π 210/70 mm, ℮46 γ
Πιρούνι δόντια inox
№407 Πιρούνι, δόντια inox   N/A
Μ/Π 200/70 mm, ℮75 γ
Πιρούνι δόντια inox
№410 Πιρούνι, δόντια inox   8.00 €
Μ/Π 210/75 mm, ℮100 γ
Πιρούνι βελόνες inox
№412 Πιρούνι, βελόνες inox   9.00 €
Μ/Π 225/70 mm, ℮150 γ