ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΞΕΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ROLLER

Κυλινδρος ξεσφραγισματος
№430 Κυλινδρος ξεσφραγισματος 100 mm   4.00 €
Μ/Π 240/100 mm, ø60 mm, ℮170 γ
Κυλινδρος ξεσφραγισματος μελισσοκομικά
№431 Κυλινδρος ξεσφραγισματος 115 mm   4.70 €
Μ/Π 245/115 mm, ø47 mm, ℮160 γ
Κυλινδρος ξεσφραγισματος 65 mm
№432 Κυλινδρος ξεσφραγισματος 65 mm   4.00 €
Μ/Π 305/65 mm, ø47 mm, ℮140 γ
Κυλινδρος ξεσφραγισματος 30 mm
№433 Κυλινδρος ξεσφραγισματος 30 mm   3.00 €
Μ/Π 220/30 mm, ø47 mm, ℮70 γ