ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΞΕΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ROLLER


№430 Κυλινδρος ξεσφραγισματος 100 mm   3.70 €
Μ/Π 240/100 mm, ø60 mm, ℮170 γ

№431 Κυλινδρος ξεσφραγισματος 115 mm   4.00 €
Μ/Π 245/115 mm, ø47 mm, ℮160 γ

№432 Κυλινδρος ξεσφραγισματος 65 mm   3.40 €
Μ/Π 305/65 mm, ø47 mm, ℮140 γ

№433 Κυλινδρος ξεσφραγισματος 30 mm   2.30 €
Μ/Π 220/30 mm, ø47 mm, ℮70 γ