ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ και ΑΞΕΣΟΥΑΡ για ΜΕΛΙ

Δοχείο μεταλικο για 25 kg μελι
№460 Δοχείο μεταλικο για 25 kg μελι 3.40 €
Μ/Π/Υ 235/235/350 mm, ℮810 γ
Κουβάς για 26 kg μέλι
№461 Κουβάς για 26 kg μέλι   4.50 €
ύψος 310 mm, ø310 mm, ℮710 γ
Κουτί μεταλικο για 3 kg μελι
№464 Κουτί μεταλικο για 3 kg μελι   N/A
ύψος 130 mm, ø156 mm, ℮233 g
Κουτί μεταλικο για 1 kg μελι
№465 Κουτί μεταλικο για 1 kg μελι   0.60 €
ύψος 107 mm, ø100 mm, ℮108 g
Βάζο για 1 kg μελι
№466 Βάζο 720 ml 12 τεμ.   5.70 €

Αντλια μελι για βάζο
№480 Αντλια μέλι για βάζο   4.00 €
℮40 γ
Καπάκια για μέλι βάζο
№470 Καπάκια για βάζο 50 τεμ.   4.50 €
TO 82 RTS, ℮620 γ
Καπάκια για βάζο μελισσοκομία
№471 Καπάκια για βάζο 50 τεμ.   4.50 €
TO 82 RTS, ℮620 γ
Καπάκια για βάζο
№475 Καπάκια για βάζο 50 τεμ.   4.50 €
TO 82 RTS, ℮620 γ
Κουτάλι για μέλι πλαστικη
№481 Κουτάλι για μέλι πλαστικη   0.60 €
μήκος 135 mm, ℮10 γ
Κουτάλι για μέλι
№482 Κουτάλι για μέλι πλαστικη   0.80 €
μήκος 135 mm, ℮21 γ
Κουτάλι για μέλι ξυλινο
№483 Κουτάλι για μέλι ξυλινο   0.60 €
μήκος 160 mm, ℮9 γ