ΣΥΡΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ, Εργαλειο για τεντωμα συρματος

Συρμα πλαισιο ø0.4
№360 Συρμα πλαισιο ø0.4 - 100 γ   1.00 €
№362 Συρμα πλαισιο ø0.4 - 200 γ   2.00 €
№363 Συρμα πλαισιο ø0.4 - 300 γ   2.80 €
№365 Συρμα πλαισιο ø0.4 - 500 γ   4.00 €
№366 Συρμα πλαισιο ø0.4 - 1 κιλο   7.00 €
Συρμα πλαισιο ø0.4 INOX
№367 Συρμα INOX ø0.4 - 200 γ   4.50 €
№368 Συρμα INOX ø0.4 - 500 γ   9.00 €
№369 Συρμα INOX ø0.4 - 1.3 κιλο   22.00 €
Εργαλειο για τεντωμα συρματος
№370 Εργαλειο για τεντωμα συρματος   5.10 €
Μ/Π 128/47 mm, ℮60 γ
Εργαλειο για τεντωμα συρματος
№371 Εργαλειο για τεντωμα συρματος   6.20 €
L/W 130/58 mm, ℮220 γ
Εργαλειο για τεντωμα συρματος
№372 Εργαλειο για τεντωμα συρματος CZ   8.00 €
Μ/Π 205/60 mm, ℮160 γ
Βαση για συρμα
№378 Βαση για συρμα   6.80 €
Μ/Π/Υ 230/60/105 mm, ℮380 γ
Βαση για συρμα - πλαστικη
№379 Βαση για συρμα - πλαστικη   4.00 €
Μ/Π/Υ 220/55/115 mm, ℮190 γ