МОНТАЖ НА ВОСЪЧНИ ОСНОВИ

Восъчната основа се поставя върху дъска за монтаж и върху нея се поставя зателена рамка. С шпорчето се притиска телта, която се врязва и залепва във восъчната основа.
Шпорче за лепене на основи
№350 Шпорче за лепене на основи   2.50 лв.
дължина 150 мм, ø34 мм, ℮35 г

Шпорче за лепене на основи метално право
№351 Шпорче за лепене на основи - метално   4.50 лв.
дължина 270 мм, ø20 мм, ℮65 г

Шпорче за лепене на основи метално
№352 Шпорче за лепене на основи - метално   4.00 лв.
дължина 270 мм, ø18 мм, ℮60 г

Електрическо шпорче
№356 Електрическо шпорче   32.00 лв.
℮850 г