ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ και ΠΛΑΙΣΙΟΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΩΝ

Διάφραγμα βασίλισσας μεταλλικό 12-πλαίσια κυψέλες
№320 Διάφραγμα βασίλισσας 12-πλαίσια κυψέλες   6.80 €
μεταλλικό, Μ/Π 480/460 mm, ℮980 γ
№321 Διάφραγμα βασίλισσας 10-πλαίσια κυψέλες   6.00 €
μεταλλικό, Μ/Π 480/400 mm, ℮800 γ
№322 Διάφραγμα βασίλισσας 8-πλαίσια κυψέλες   5.00 €
μεταλλικό, Μ/Π 480/355 mm, ℮620 γ
Διάφραγμα βασίλισσας μεταλλικό, κάθετη
№327 Διάφραγμα βασίλισσας κάθετη   6.80 €
μεταλλικό, Μ/Π 445/330 mm, ℮580 γ
Διάφραγμα βασίλισσας πλαστικό 10-πλαίσια κυψέλες
№324 Διάφραγμα βασίλισσας 10-πλαίσια κυψέλες   2.30 €
πλαστικό, Μ/Π/Υ 490/420/2,5 mm, ℮240 γ
Διάφραγμα βασίλισσας πλαστικό 10-πλαίσια κυψέλες
№315 Διάφραγμα βασίλισσας πλαστικό 10-πλαίσια κυψέλες   2.80 €
Μ/Π/Υ 500/415/3 mm, ℮255 γ
Πλαισιοδιάφραγμα για 1 πλαίσια DB
№330 Πλαισιοδιάφραγμα για 1 πλαίσια DB   19.00 €
Μ/Π/Υ 470/40/310 mm, ℮1.4 kg
Πλαισιοδιάφραγμα για 1 πλαίσια LR
№334 Πλαισιοδιάφραγμα για 1 πλαίσια LR   19.00 €
Μ/Π/Υ 470/40/240 mm, ℮1.3 kg
Isolator for queen 1 frame DB
№331 Isolator for queen 1 frame DB   17.00 €
Μ/Π/Υ 470/43/310 mm, ℮1.670 kg
Isolator for queen 3 frames DB
№332 Isolator for queen 3 frames DB   20.00 €
Μ/Π/Υ 470/115/310 mm, ℮2.060 kg
Πλαισιοδιάφραγμα για 1 πλαίσια LR
№335 Πλαισιοδιάφραγμα για 1 πλαίσια LR   16.50 €
Μ/Π/Υ 470/43/240 mm, ℮1.340 kg
Πλαισιοδιάφραγμα για 3 πλαίσια LR
№336 Πλαισιοδιάφραγμα για 3 πλαίσια LR   19.50 €
Μ/Π/Υ 470/115/240 mm, ℮1.780 kg
Καθαριστής
№329 Καθαριστής   5.70 €
Μ/Π/Υ 210/67/62 mm, ℮90 γ