ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ και ΠΛΑΙΣΙΟΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΩΝ


№320 Διάφραγμα βασίλισσας μεταλλικό 12-πλαίσια κυψέλες   4.00 €
Μ/Π 480/460 mm, ℮980 γ

№321 Διάφραγμα βασίλισσας μεταλλικό 10-πλαίσια κυψέλες   4.00 €
Μ/Π 480/400 mm, ℮800 γ

№324 Διάφραγμα βασίλισσας πλαστικό 10-πλαίσια κυψέλες   2.00 €
Μ/Π/Υ 490/420/2,5 mm, ℮240 γ

№315 Διάφραγμα βασίλισσας πλαστικό 10-πλαίσια κυψέλες   2.30 €
Μ/Π/Υ 500/415/3 mm, ℮255 γ

№327 Διάφραγμα βασίλισσας μεταλλικό, κάθετη   5.00 €
Μ/Π 445/330 mm, ℮580 γ

№329 Καθαριστής   5.70 €
Μ/Π/Υ 210/67/62 mm, ℮90 γ

№330 Πλαισιοδιάφραγμα για 1 πλαίσια DB   17.00 €
Μ/Π/Υ 470/40/310 mm, ℮1.4 kg

№334 Πλαισιοδιάφραγμα για 1 πλαίσια LR   17.00 €
Μ/Π/Υ 470/40/240 mm, ℮1.3 kg