ХАНЕМАНОВИ РЕШЕТКИ И ИЗОЛАТОРИ

Ханемановата разделителна решетка служи за ограничаване яйцеснасянето на майката в долните корпуси по време на медосбора.
Ханеманова решетка метална за 12 рамков кошер
№320 Ханеманова решетка за 12 рамков кошер   12.00 лв.
метална, 480/460 мм, отвори 4 мм, ℮980 г
№321 Ханеманова решетка за 10 рамков кошер   10.50 лв.
метална, 480/400 мм, отвори 4 мм, ℮800 г
№322 Ханеманова решетка за 8 рамков кошер   9.00 лв.
метална, 480/355 мм, отвори 4 мм, ℮620 г
Ханеманова решетка вертикална
№327 Ханеманова решетка - вертикална   12.00 лв.
метална, 445/330 мм, отвори 4 мм, ℮580 г
Ханеманова решетка пластмасова за 10 рамков кошер
№324 Ханеманова решетка, за 10 рамков кошер   4.00 лв.
пластмасова, 490/420/2,5 мм, отвори 4,4 мм, ℮240 г
Ханеманова решетка пластмасова
№325 Ханеманова решетка, за 10 рамков кошер, бяла   5.00 лв.
№326 Ханеманова решетка, за 10 рамков кошер, сива   4.00 лв.
пластмасова, 500/415/3 мм, отвори 4,4 мм, ℮255 г
Изолатор за 1 рамка Дадан-Блат
№330 Изолатор за 1 рамка ДБ   35.00 лв.
470/40/310 мм, ℮1.4 кг
Изолатор за 1 рамка Лангстрот-Рут
№334 Изолатор за 1 рамка ЛР   35.00 лв.
470/40/240 мм, ℮1.3 кг
Изолатор за 1 рамка Дадан-Блат
№331 Изолатор за 1 рамка ДБ   30.00 лв.
470/43/310 мм, ℮1.670 кг
Изолатор за 3 рамки Дадан-Блат
№332 Изолатор за 3 рамки ДБ   36.00 лв.
470/115/310 мм, ℮2.060 кг
Изолатор за 1 рамка Лангстрот-Рут
№335 Изолатор за 1 рамка ЛР   29.00 лв.
470/43/240 мм, ℮1.340 кг
Изолатор за 3 рамки Лангстрот-Рут
№336 Изолатор за 3 рамки ЛР   35.00 лв.
470/115/240 мм, ℮1.780 кг
Стъргалка за почистване на ханеманови решетки
№329 Стъргалка за почистване на решетки   10.00 лв.
210/67/62 мм, ℮90 г