РЕЛСИ ЗА КОШЕРИ

Релсите се коват от вътрешната страна на плодника и магазина и върху тях лягат рамките.
Релси за кошери
№290 Релси за 12-рамков кошер (пакет 50 бр.)   7.50 лв.
Д/Ш/В 445/8/23 мм, ℮1.2 кг
№291 Релси за 10-рамков кошер (пакет 50 бр.)   7.50 лв.
Д/Ш/В 370/8/23 мм, ℮1 кг

Фиксираща релса за 12 рамки
№293 Фиксираща релса за 12 рамки   0.80 лв.
Д/Ш 445/30 мм, ℮40 г
Фиксираща релса за 11 рамки
№294 Фиксираща релса за 11 рамки   0.80 лв.
Д/Ш 445/30 мм, ℮40 г
Фиксираща релса за 10 рамки
№295 Фиксираща релса за 10 рамки   0.80 лв.
Д/Ш 370/30 мм, ℮35 г
Фиксираща релса за 9 рамки
№296 Фиксираща релса за 9 рамки   0.80 лв.
Д/Ш 370/23 мм, ℮30 г
Пластмасови фиксиращи релси
№297 Фиксиращи релси - пластмасови   0.80 лв.
Д/Ш 373/7 мм, ℮15 г