РЕЛСИ ЗА КОШЕРИ

Релсите се коват от вътрешната страна на плодника и магазина и върху тях лягат рамките.
№290 Релси за 12-рамков кошер (пакет 50 бр.)   5.00 лв.
Д/Ш/В 445/8/23 мм, ℮1.2 кг
№291 Релси за 10-рамков кошер (пакет 50 бр.)   5.00 лв.
Д/Ш/В 370/8/23 мм, ℮1 кг


№293 Фиксираща релса за 12 рамки   0.70 лв.
Д/Ш 445/30 мм, ℮40 г

№294 Фиксираща релса за 11 рамки   0.70 лв.
Д/Ш 445/30 мм, ℮40 г

№295 Фиксираща релса за 10 рамки   0.70 лв.
Д/Ш 370/30 мм, ℮35 г

№296 Фиксиращи релси - пластмасови   0.70 лв.
Д/Ш 373/7 мм, ℮15 г