ΞΕΣΤΡΑ

Ξεστρο
№160 Ξεστρο   2.60 €
Μ/Π 190/20 mm, ℮90 γ
Ξεστρο
№161 Ξεστρο   4.50 €
Μ/Π 195/26 mm, ℮94 γ
Ξεστρο J
№165 Ξεστρο J   4.00 €
Μ/Π 265/45 mm, ℮140 γ
Ξεστρο ευρυς
№166 Ξεστρο ευρυς   4.50 €
Μ/Π 200/45 mm, ℮115 γ
Ξεστρο Г κοκκινος
№168 Ξεστρο Г - κοκκινος   4.00 €
Μ/Π 235/40 mm, ℮130 γ
Ξεστρο Г&J
№170 Ξεστρο Г&J   6.80 €
Μ/Π 255/35 mm, ℮165 γ
Ξεστρο
№171 Ξεστρο   5.50 €
Μ/Π 245/55 mm, ℮143 γ
Ξεστρο Г
№172 Ξεστρο Г   5.50 €
Μ/Π 260/40 mm, ℮185 γ
Ξεστρο Г
№173 Ξεστρο Г   5.00 €
Μ/Π 215/35 mm, ℮141 γ
Ξεστρο
№174 Ξεστρο   5.00 €
Μ/Π 250/60 mm, ℮160 γ