ΞΕΣΤΡΑ


№160 Ξεστρο   1.50 €
Μ/Π 190/20 mm, βαρους 90 γ

№161 Ξεστρο   2.30 €
Μ/Π 195/26 mm, βαρους 94 γ

№163 Ξεστρο J   2.30 €
Μ/Π 200/30 mm, βαρους 120 γ

№165 Ξεστρο J, μεγαλος   4.00 €
Μ/Π 255/40 mm, βαρους 150 γ

№166 Ξεστρο ευρυς   2.90 €
Μ/Π 200/45 mm, βαρους 115 γ

№168 Ξεστρο Г - κοκκινος   4.00 €
Μ/Π 235/40 mm, βαρους 130 γ

№170 Ξεστρο Г&J   4.50 €
Μ/Π 255/35 mm, βαρους 165 γ

№171 Ξεστρο   5.50 €
Μ/Π 245/55 mm, βαρους 143 γ

№172 Ξεστρο Г   4.50 €
Μ/Π 255/40 mm, βαρους 157 γ

№173 Ξεστρο Г   N/A
Μ/Π 215/35 mm, βαρους 141 γ