УРЕД ЗА ПРОБИВАНЕ НА РАМКИ, ШИЛО

Служи за ръчно пробиване на долната и страничните летви на рамките.

№380 Уред за пробиване на рамки   16.00 лв.
℮800 г

№386 Шило   2.50 лв.
дължина 120 мм, ø18 мм, ℮18 г

№387 Шило   2.00 лв.
дължина 120 мм, ø18 мм, ℮13 г

№388 Шило   1.50 лв.
дължина 125 мм, ø20 мм, ℮10 г