УРЕД ЗА ПРОБИВАНЕ НА РАМКИ, ШИЛО

Служи за ръчно пробиване на долната и страничните летви на рамките.
Уред за пробиване на рамки
№380 Уред за пробиване на рамки   19.00 лв.
℮800 г
Шило
№386 Шило   3.00 лв.
дължина 120 мм, ø18 мм, ℮18 г
Шило
№387 Шило   2.50 лв.
дължина 120 мм, ø18 мм, ℮13 г
Шило
№388 Шило   2.00 лв.
дължина 125 мм, ø20 мм, ℮10 г