ΣΙΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΟΛΙΣ


№280 ΣΙΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΟΛΙΣ για 4 κυψέλες   3.40 €
100% πολυαιθυλένιο, Μ/Π 1/0.8 m, ℮240 γ

№281 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΟΛΙΣ   3.00 €
Μ/Π 490/420 mm, ℮260 γ