ΣΙΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΟΛΙΣ

ΣΙΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΟΛΙΣ
№280 ΣΙΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΟΛΙΣ για 4 κυψέλες   N/A
100% πολυαιθυλένιο, Μ/Π 1/0.8 m, ℮240 γ
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΟΛΙΣ
№281 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΟΛΙΣ   4.00 €
Μ/Π 490/420 mm, ℮260 γ