МИШИПРЕДПАЗИТЕЛИ И ПРЕЛКИ

Поставят се на входа на кошера и предпазват от влизане на мишки в кошера. Когато предпазителя е с различни приставки може да стеснява или да затваря входа на кошера.
Мишипредпазител метален двоен
№230 Мишипредпазител метален - двоен   2.50 лв.
Д/Ш 220/35 мм, ℮44 г
№230.1 Мишипредпазител метален - двоен INOX   3.50 лв.
Д/Ш 220/33 мм, ℮49 г

Мишипредпазител метален 110 мм
№231 Мишипредпазител метален 110 мм   0.50 лв.
Д/Ш 110/30 мм, ℮9 г

Мишипредпазител метален 250 мм
№232 Мишипредпазител метален 250 мм   0.90 лв.
Д/Ш 250/28 мм, ℮18 г

Мишипредпазител метален 300 мм
№233 Мишипредпазител метален 300 мм   1.40 лв.
№234 Мишипредпазител метален 370 мм   1.50 лв.
ширина 37 мм, ℮40-50 г

Мишипредпазител пластмасов
№238 Мишипредпазител пластмасов   0.60 лв.
Д/Ш 195/30 мм, ℮10 г

Диск прелка
№240 Диск (прелка)   0.50 лв.
ø70мм, ℮7 г
Диск прелка за вход на кошер
№241 Диск (прелка)   0.50 лв.
ø70мм, ℮6 г
Диск прелка детелинка
№242 Прелка детелинка   0.60 лв.
ø85мм, ℮10 г
Диск прелка инокс
№246 Диск (прелка) INOX   1.20 лв.
ø80мм, ℮15 г