ΚΛΩΒΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΩΝ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΣΙΜΠΙΔΙ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΑΣΠΡΟ
№530 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΣΙΜΠΙΔΙ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΑΣΠΡΟ   1.70 €
Μ/Π/Υ 67/50/20 mm, ℮8 γ
ΕΓΚΛΩΒΙΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ πλαστικη
№533 ΕΓΚΛΩΒΙΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ - πλαστικη   N/A
Μ/Π 75/25 mm, ℮10 γ
Κλωβός Γύρος μεταλλικη
№540 Κλωβός Γύρος μεταλλικη   2.20 €
ø106 mm, ℮20 γ
Κλωβός Γύρος πλαστικη
№541 Κλωβός Γύρος πλαστικη   0.90 €
ø125 mm, ℮13 γ
Κλωβός μεταφοράς βασίλισσων
№542 Κλωβός μεταφοράς βασίλισσων   0.30 €
Μ/Π/Υ 85/41/15 mm, ℮9 γ
Κλωβός μεταφοράς βασίλισσων LYSON
№543 Κλωβός μεταφοράς βασίλισσων LYSON   0.25 €
Μ/Π/Υ 84/42/13 mm, ℮8 γ
Κλωβός μεταφοράς βασίλισσων
№544 Κλωβός μεταφοράς βασίλισσων   0.18 €
Μ/Π/Υ 87/37/13 mm, ℮10 γ
Κλωβός μεταφοράς βασίλισσων
№545 Κλωβός μεταφοράς βασίλισσων   0.30 €
Μ/Π/Υ 80/41/12 mm, ℮8 γ
Κλωβός βασίλισσων ΤΙΤΩΒ
№546 Κλωβός βασίλισσων ΤΙΤΩΒ   0.70 €
Μ/Π/Υ 55/30/17 mm, ℮14 γ
Κλωβός μεταφοράς βασίλισσων
№547 Κλωβός μεταφοράς βασίλισσων   0.45 €
Μ/Π/Υ 65/30/15 mm, ℮3 γ
Εγκλωβιστής βασίλισσας
№548 Εγκλωβιστής βασίλισσας   2.00 €
ύψος 42 mm, ø52 mm, ℮25 γ
Εγκλωβιστής βασίλισσας
№549 Εγκλωβιστής βασίλισσας   0.70 €
Μ/Π/Υ 55/45/30 mm, ℮7 γ