ΚΛΩΒΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΩΝ


№530 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΣΙΜΠΙΔΙ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΑΣΠΡΟ   1.70 €
Μ/Π/Υ 67/50/20 mm, ℮8 γ

№533 ΕΓΚΛΩΒΙΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ - πλαστικη   3.40 €
Μ/Π 75/25 mm, ℮10 γ

№540 Κλωβός Γύρος μεταλλικη   2.20 €
ø106 mm, ℮20 γ

№541 Κλωβός Γύρος πλαστικη   0.90 €
ø125 mm, ℮13 γ

№542 Κλωβός μεταφοράς βασίλισσων   0.30 €
Μ/Π/Υ 85/41/15 mm, ℮9 γ

№543 Κλωβός μεταφοράς βασίλισσων LYSON   0.25 €
Μ/Π/Υ 84/42/13 mm, ℮8 γ

№544 Κλωβός μεταφοράς βασίλισσων   0.18 €
Μ/Π/Υ 87/37/13 mm, ℮10 γ

№545 Κλωβός μεταφοράς βασίλισσων   0.30 €
Μ/Π/Υ 80/41/12 mm, ℮8 γ

№546 Κλωβός βασίλισσων ΤΙΤΩΒ   0.70 €
Μ/Π/Υ 55/30/17 mm, ℮14 γ

№547 Κλωβός μεταφοράς βασίλισσων   0.45 €
Μ/Π/Υ 65/30/15 mm, ℮3 γ

№548 Εγκλωβιστής βασίλισσας   2.00 €
ύψος 42 mm, ø52 mm, ℮25 γ

№549 Εγκλωβιστής βασίλισσας   0.70 €
Μ/Π/Υ 55/45/30 mm, ℮7 γ