КЛЕТКИ И УРЕДИ ЗА ПЧЕЛНИ МАЙКИ

Уредите (щипка, лула) се използват се за безконтактно хващане на пчелната майка. Транспортните клетки служат за пренасяне и придаване на пчелни майки и маточници.
Клетка за пренасяне на майки
№530 Клетка за пренасяне на майки   0.80 лв.
Д/Ш/В 85/41/15 мм, ℮9 г
Клетка за пренасяне на майки LYSON
№531 Клетка за майки LYSON   0.55 лв.
Д/Ш/В 84/42/13 мм, ℮8 г
Транспортна клетка за пчелни майки
№533 Клетка за пренасяне на майки   0.60 лв.
Д/Ш/В 80/41/12 мм, ℮8 г
Транспортна клетка за пчелни майки
№535 Клетка за майки   0.60 лв.
Д/Ш/В 49/30/18 мм, ℮5 г
Транспортна клетка за пчелни майки
№536 Клетка за майки   0.50 лв.
Д/Ш/В 45/30/15 мм, ℮3 г
Клетка за майки и маточници
№537 Клетка за майки и маточници   0.80 лв.
Д/Ш/В 65/30/15 мм, ℮3 г
Щипка за хващане на пчелни майки
№540 Щипка за хващане на майки   3.00 лв.
пластмасова, Д/Ш/В 67/50/20 мм, ℮8 г
Щипка за хващане на пчелни майки
№541 Щипка за хващане на майки   4.50 лв.
метална, Д/Ш/В 70/50/18 мм, ℮20 г
Уред за хващане на майки тип лула
№542 Уред за хващане на майки (лула)   6.00 лв.
Д/Ш 75/25 мм, ℮10 г
Клетка за майка метална кръгла
№544 Клетка за майка – кръгла   6.00 лв.
метална, ø106 мм, ℮20 г
Клетка за майка пластмасова
№545 Клетка за майка – шестоъгълна   2.00 лв.
пластмасова, Д/Ш/В 70/70/33 мм, ℮22 г
Клетка за майка пластмасова
№546 Клетка за майка – кръгла   3.00 лв.
пластмасова, ø103 мм, ℮16 г
 
Фиксираща иглова клетка за пчелни майки
№547 Фиксираща иглова клетка за майки   4.50 лв.
височина 42 мм, ø52 мм, ℮25 г
Фиксираща клетка за майки кръгла
№548 Фиксираща клетка за майки   1.20 лв.
пластмасова, Д/Ш/В 55/45/30 мм, ℮7 г