КЛЕТКИ И УРЕДИ ЗА ПЧЕЛНИ МАЙКИ

Уредите (щипка, лула) се използват се за безконтактно хващане на пчелната майка. Клетките служат за пренасяне и придаване на пчелни майки или маточници.
Щипка за хващане на пчелни майки
№530 Щипка за хващане на майки   3.00 лв.
размери 67/50/20 мм, ℮8 г
Уред за хващане на майки тип лула
№533 Уред за хващане на майки (лула)   N/A
Д/Ш 75/25 мм, ℮10 г
Клетка за майка метална кръгла
№540 Клетка за майка – метална, кръгла   3.80 лв.
ø106 мм, ℮20 г
Клетка за майка пластмасова
№541 Клетка за майка – пластмасова   1.50 лв.
ø125 мм, ℮13 г
Клетка за пренасяне на майки
№542 Клетка за пренасяне на майки   0.50 лв.
Д/Ш/В 85/41/15 мм, ℮9 г
Клетка за пренасяне на майки LYSON
№543 Клетка за майки LYSON   0.40 лв.
Д/Ш/В 84/42/13 мм, ℮8 г
Транспортна клетка за пчелни майки
№544 Клетка за пренасяне на майки   0.35 лв.
Д/Ш/В 87/37/13 мм, ℮10 г
Транспортна клетка за пчелни майки
№545 Клетка за пренасяне на майки   0.50 лв.
Д/Ш/В 80/41/12 мм, ℮8 г
Клетка на Титов
№546 Клетка на Титов   1.30 лв.
Д/Ш/В 55/30/17 мм, ℮14 г
Клетка за майки и маточници
№547 Клетка за майки и маточници   0.80 лв.
Д/Ш/В 65/30/15 мм, ℮3 г
Фиксираща иглова клетка за пчелни майки
№548 Фиксираща иглова клетка за майки   4.00 лв.
височина 42 мм, ø52 мм, ℮25 г
Фиксираща клетка за майки кръгла
№549 Фиксираща клетка за майки   1.20 лв.
Д/Ш/В 55/45/30 мм, ℮7 г