ΒΟΥΡΤΣΑ

Βουρτσα τρυγου φυσικη τριχα
№150 Βουρτσα τρυγου φυσικη τριχα   2.30 €
μηκος 410 mm, ℮55 γ
Βουρτσα τρυγου φυσικη τριχα
№151 Βουρτσα τρυγου φυσικη τριχα   1.70 €
μηκος 420 mm, ℮52 γ
Βουρτσα τρυγου με δυο γραμμες
№154 Βουρτσα τρυγου με δυο γραμμες   3.40 €
μηκος 400 mm, ℮90 γ
Βουρτσα τρυγου φυσικη τριχα
№155 Βουρτσα τρυγου φυσικη τριχα   2.80 €
μηκος 420 mm, ℮82 γ
Βουρτσα τρυγου ποστις
№156 Βουρτσα τρυγου ποστις   2.30 €
μηκος 350 mm, ℮75 γ
Βουρτσα τρυγου φυσικη τριχα
№158 Βουρτσα τρυγου φυσικη τριχα   2.30 €
μηκος 420 mm, ℮58 γ